Blogg-forum.se

Blogg-forum

Kvinna som jobbar pa sin laptop

Olika företagsformer för dig som bloggar

När ditt bloggande övergår från att vara ett fritidsintresse till att bli något som du tjänar pengar på är det viktigt att du vidtar rätt åtgärder och tar rätt beslut. Ett av de första besluten som du måste ta är i vilken företagsform som du ska använda dig av. Du har flera olika företagsformer att välja mellan och de har alla sina respektive för- och nackdelar.

När din blogg börjar att generera intäkter är du tvungen att börja driva bloggen som en näringsverksamhet. Annars kommer du, förr eller senare, att få problem med framför allt Skatteverket. Att driva en näringsverksamhet innebär bland annat att du måste ha en löpande ekonomisk redovisning, redovisa mervärdesskatt och upprätta skattedeklarationer, för att endast nämna några exempel.

De olika företagsformerna

När du övergår till att driva din blogg som näringsverksamhet måste du ta beslut om i vilken företagsform som du vill driva näringsverksamheten. Det finns ett antal olika företagsformer att välja mellan och ditt val av företagsform påverkar bland annat vilken risk du tar i ditt företagande, men även hur den löpande redovisningen ska hanteras, vilka skatteregler som gäller och om det är möjligt för dig att ta in fler delägare i verksamheten.

De vanligaste företagsformerna är som följer:

  • Enskild firma
  • Aktiebolag
  • Handels- eller kommanditbolag
  • Egenanställd

Enskild fimra

Enskild firma är den enklaste företagsformen. I princip innebär den att det är du som privatperson som är företaget. Det är inte någon juridisk skillnad mellan dig och företaget. Detta innebär att det är du personligen som är ansvarig för att alla regler följs och även att alla skatter och avgifter blir betalda. Skulle ditt företag hamna i tvist med ett annat företag är det du personligen som blir instämd som part inför domstolen.

Aktieboag

Aktiebolag är den vanligaste företagsformen. Ett aktiebolag är en självständig juridisk person vilket innebär att du och aktiebolaget är två skilda personer ur juridisk synvinkel. Alla avtal ingås till exempel mellan aktiebolaget och kunderna, och som aktieägare har du inte något personligt ansvar för bolagets förpliktelser. Vill du ta ut lön blir du formellt anställd av ditt eget bolag. För att starta ett aktiebolag måste du ha ett kapital om minst 25 000 kronor som du sätter in i bolaget.

Handels- eller kommanditbolag

Handelsbolag och kommanditbolag är samma typ av företagsform, den enda skillnaden är det personliga ansvaret vilket skiljer sig något åt mellan de två bolagen. Du kan inte själv driva verksamhet i form av ett handels- eller kommanditbolag. Dessa bolagsformer kräver att det finns minst två delägare. Ett handels- eller kommanditbolag är en självständig juridisk person men som bolagsman är du personligen ansvarig för bolagets förpliktelser.

Egenanställd

En relativt ny och allt vanligare företagsform är egenanställningen. Detta är egentligen inte någon företagsform utan egentligen en anställning som i vissa delar påminner om att vara egen företagare. Enkelt förklarat blir du som egenanställd anställd i ett företag som hanterar all administration och även redovisningen av skatter. Ditt anställningsavtal är utformat så att du på egen hand kan skicka fakturor och ha dina egna kunder. Den ersättning som kunderna betalar får du utbetald som lön med avdrag för skatter och provision till företaget för hantering av administration med mera.